Menü Bezárás

Tájékoztató

Az iskolapszichológus ellátja azokat a feladatokat, amelynek elsődleges célja a
gyermek, a tanuló személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme, továbbá a nevelő-oktató
munka hatékonyságának segítése.

Feladatkör:

pedagóguskonzultáció
– segítséget nyújt a pedagógusoknak a nevelő-oktató munkához
egyéni és csoportfoglalkozások gyerekeknek
– a gyerekek beilleszkedését, társas kapcsolatait javító, iskola teljesítményt növelő intézkedés
– a tanulók nevelési és oktatási intézménnyel összefüggő személyközi kapcsolati
kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteinek kezelése
prevenció: szűrés, mentálhigiéné
– megszervezi azokat a pszichológiai jellegű szűrővizsgálatokat, amelyek a
képességvizsgálatok, szociometriai vizsgálatok, tanulási szokások, tanulási motiváció
vizsgálatának körébe tartoznak, vagy a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségek
megelőzése érdekében szükségesek
prevenció oktatás-nevelés konfliktus
– megszervezi a nevelési-oktatási intézményben az egészségfejlesztéssel, a nevelő-oktató
munka, a szexuális nevelés segítésével, a nevelési-oktatási intézményben észlelt személyközi
konfliktusok és az erőszakjelenségek megoldásával kapcsolatos pszichológiai témájú
feladatokat
krízisintervenció
– megszervezi a krízistanácsadást a következő súlyos helyzetekben: kortárshaláleset, súlyos
iskolai kudarcélmény, váratlan családi krízishelyzet
– terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányít a pedagógiai szakszolgálathoz
vagy más szakellátást biztosító intézményhez
tehetséggondozás
– kiemelkedően tehetséges gyermek, tanuló tehetséggondozásában a pedagógusokkal és a
pedagógiai szakszolgálat szakemberével közösen kidolgozza az együttműködés és az ellátás
kereteit
szűrés 1. és 5. évfolyamon

Alkalmazható módszerek és célcsoport: gyermek, tanuló, pedagógus és szülő. A pszichológus szűréseket, vizsgálatokat, tréningeket egyéni és csoportos tanácsadást szervezhet az adott célcsoportnak. Foglalkozási/tanulási időben is lehet egyéni foglalkozást tartani.

Szülői beleegyező nyilatkozat: (pdf)