Menü Bezárás

Az intézmény pedagógusainak végzettsége

NévBeosztás, munkakörSzakképzettség
Csébi András Imreintézményvezető, tanármagyar-történelem szakos általános iskolai tanár, történelem szakos középiskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Veressné Kristó Annamáriaintézményvezető-helyettes, tanármagyar szakos tanár és könyvtáros
Szalay Kornéliaintézményvezető-helyettes, tanítótanító-konduktor, viselkedéselemző, pszichológus
Ambrus Istvánnénapközis nevelő/tanítóáltalános iskolai tanító
Aranyosmaróthy Katalintanárangol nyelv és irodalom szakos tanár
Benczéné
Csorba Eszter
tanító/napközis nevelőáltalános iskolai tanító,
ének-zene terület
Bíróné Török Brigittatanártörténelem szakos tanár és könyvtáros
Csigó Bianka Lillaiskolapszichológusokleveles pszichológus
Csata Rékatanárangol szaktanár
Dörnerné Jakusovszky Évatanármatematika-technika szakos általános iskolai tanár
Farkasné Plántek Évatanáráltalános iskolai tanító, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus
Feja Tibortanársportoktató
Gergely Annatanítótanító vizuális nevelés műveltségi terület
Győrfi-Hodák Ágnestanármagyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, okleveles magyartanár, okleveles katolikus hittanár szakos általános iskolai tanár
Györgypál-Tóth Melindatanítónémet nemzetiségi tanító
Horváth Ernő Zoltánfejlesztő pedagógusoligofrénpedagógia – szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, közoktatási vezető
Jámborné
Vízer Magdolna
tanító/napközis nevelőtanító testnevelés műveltségi terület
Kalocsa Zsuzsannanapközis nevelő/tanítóhittanár-nevelő tanár, okleveles pasztorális tanácsadó, teológus
Kapcsándi Eszterfejlesztő pedagógus/napközis nevelőgyógypedagógus
Kiss Lillian Dóranapközis nevelő/tanítótanító (angol idegennyelv műveltségi terület)
Kovács-Szommer Andreatanármagyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Leitner Ritanapközis nevelő/tanítótanító/okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
Lekli Zsuzsannatanármatematika-kémia szakos tanár
Lorentzné
Nagy Éva
tanítóóvodapedagógus, általános iskolai tanító
Lőrinczi Petra Dorottyatanármagyar alapszakos bölcsész
Majoros-Kiss Ágnestanító/napközis nevelőpedagógia szakos nevelő, művelődésszervező
Mátrai NóratanárSportedző
Nádudvariné Miseta Erikatanító/fejlesztő pedagógusáltalános iskolai tanító technika műveltségi terület, nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus gyógypedagógiai szakterületen
Nagyné Koncz Annatanármatematika szakos tanár
Nyitrai Ágnesnapközis nevelő/tanárrajz szakos tanár, igazgatásszervező, közigazgatási szakvizsga
Paksa Ilonatanárokleveles biológia- és földrajztanár, biológia-kémia szakos általános iskolai tanár
Papp Edinatanárorosz-angol szakos általános iskolai tanár, olasz
szakos nyelvtanár
Pásztorné Hajas Csilla  tanító/fejlesztő pedagógustanító ének-zene műveltségi terület, nyelv és beszéd-fejlesztő pedagógus, szakvizsgázott pedagógus
Péterné Győri Évanapközis nevelő/tanítóáltalános iskolai idegen nyelv (angol) oktatására képesített tanító
Petrov Évanapközis nevelő/tanítóáltalános iskolai tanító technika műveltségi terület, általános és igazságügyi mediátor, szakvizsgázott pedagógus
Povázson Katalintanítóáltalános iskolai tanító népművelés műveltségi terület
Rádiné Rácz Ildikótanártörténelem-ének zene szakos általános iskolai tanár
Simó Ilonatanítótanító
Szabó Sáratanárokleveles vizuális- és környezetkultúra tanár
Szabóné
Pollák Judit
tanárangol szakos nyelvtanár, testnevelés szakos középiskolai tanár
Szarvas Gábor Endretanársportedző
Szili Zoltántanítóáltalános iskolai tanító, magyar nyelv irodalom műveltségi terület
Tamás IlonaNapközis nevelő/tanítóáltalános iskolai tanító
Terjék Edittanárföldrajz-biológia szakos általános iskolai tanár
Thassy Mariannatanítóáltalános iskolai tanító könyvtár műveltségi terület,
Tóth Ferenc Károlynétanítóáltalános iskolai tanító rajz műveltségi terület, művészetterapeuta, (képzőművészet-terápiás specializáció)
Vastag Jánosnéfejlesztő pedagógusáltalános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus
Velladics Barbarakönyvtáros tanárkönyvtáros
Zámbóné
Kis Zsuzsanna
tanáráltalános iskolai tanító technika műveltségi terület, számítástechnika szakos tanár
Zsarnay Judittanító/ napközis nevelőtanító, testnevelés terület