Menü Bezárás

Tájékoztató a leendő első osztályosok iskolaválasztásának igényfelméréséről

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A beiratkozás előtt a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő Budapest X. kerületi és Budapest XVII. kerületi általános iskolákban az iskolaválasztásról igényfelmérést tartunk a leendő első osztályos gyermekek szülei, gondviselői körében.

Ha gyermekük számára a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő kőbányai vagy rákosmenti általános iskolát szeretnének választani, akkor az iskola honlapjáról letölthető formanyomtatványt kitöltve a megjelölt intézményhez – az iskola honlapján megadott módon – elektronikus úton, vagy papír alapon küldhető be. Papír alapon kizárólag az alábbi időpontban lehet benyújtani:

2024. március 6. (szerda) – 2024. március 8. (péntek)

7:30 óra – 17:30 óra

Az igényfelmérő lapon egy intézményt lehet megjelölni, azon belül külön veendő számításba az iskola emelt szintű/többlet óraszámú vagy az általános tantervű osztálya (a sorrend egyben prioritást is jelent). Fontos, hogy egyetértve válasszanak gyermekük számára iskolát. Az iskola a gyermeket előjegyzésbe veszi.

Az igényfelmérő formanyomtatvány 2024. február 5-től tölthető le az iskolák honlapjáról. Az igényfelmérő lap kitöltése és benyújtása önkéntesen történik.

Az adatszolgáltatás és -kezelés célhoz kötött, az általános iskolai beiratkozás előkészítését segíti. A személyes adatokat az intézményen belül az igényfelmérés lebonyolításáért felelős személyek kezelik a beiratkozás lezárásáig.

A 2024/2025. tanév első évfolyamára a jelentkezés az e-Kréta rendszerben online adatfeltöltéssel és ezt követően személyes megjelenéssel történik a beiratkozás időpontjában.

A beiratkozás időpontja: 2024. április 18 – április 19.

A felvételről az iskola igazgatója dönt. Az igazgató a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. Döntését – jogszabályban meghatározott formában – írásban közli a szülővel, gondviselővel. Az iskolába felvett gyermekek osztályba való beosztásáról a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével – az igazgató dönt.

Az aktuális általános iskolai felvételi körzetlistát, a lakcím szerinti  körzetes iskolát az Oktatási Hivatal KIR Hivatali ügyek: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index, valamint az általános iskolák honlapján találják.

Budapest, 2024. február „…”

dr. Hicz János

                                                                                                               tankerületi igazgató

Eredeti tájékoztató: (PDF)

Igényfelmérő formanyomtatvány: (PDF) (DOCX)