Menü Bezárás

Tájékoztató a leendő első osztályosok iskolaválasztásának igényfelméréséről

TÁJÉKOZTATÓ
A LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOSOK ISKOLAVÁLASZTÁSÁNAK IGÉNYFELMÉRÉSÉRŐL

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában, Budapest X. kerületében és Budapest XVII. kerületében működő általános iskolákban – a beiratkozás előtt – a leendő első osztályos gyermekek szülei körében TÁJÉKOZÓDÁSI CÉLLAL igényfelmérést tartunk az iskolaválasztásról.

Azoknak a gyermekeknek a jelentkezését várjuk, akik kizárólagosan a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában működő kőbányai vagy rákosmenti általános iskolába szeretnének beiratkozni.

A jelentkezés benyújtásához rendelkezésre álló időpont:

2022. március 7-től (hétfő) 2022. március 9-ig (szerda)
7:30 órától 17:30 óráig

A jelentkezés írásban történik, a tájékoztató mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével. Az igényfelmérő lapon egy intézményt lehet megjelölni, azon belül külön veendő számításba egy-egy iskola emelt szintű/tagozatos/többlet óraszámú osztálya, illetve az általános tantervű osztálya (a sorrend egyben prioritást is jelent). Fontos, hogy a szülők egyetértve válasszanak gyermekük számára iskolát.

A kitöltött igényfelmérő lapot aláírva a megjelölt intézményhez elektronikus úton vagy papír alapon kell benyújtani.
Az igényfelmérő formanyomtatvány 2022. február 1-től az iskolák honlapjáról letölthető.

A jelentkezési lap kitöltése és benyújtása önkétesen történik.

Az adatszolgáltatás célhoz kötött az általános iskolai beiratkozás előkészítését, zökkenőmentes lebonyolítását szolgálja. A gyermekek és gondviselőik személyes adatait az intézményen belül az igényfelmérés lebonyolításáért felelős személyek kezelik a beiratkozás lezárásáig.

2022. április 21-22-én, a beiratkozás napján kell az iskola első évfolyamára jelentkezni, a tanköteles gyermekek felvételét kérni a lakcíme szerint (körzetes) vagy a választott iskolában.

A szülők, gondviselők az aktuális általános iskolai felvételi körzetlistát, a beíratkozó gyermek lakcím szerinti körzetes iskoláját az Oktatási Hivatal KIR Hivatali ügyek: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index, valamint az általános iskolák honlapján találják.

A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A felvételről az iskola igazgatója dönt. A felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy kérelmet elutasító döntést hoz. Döntését – jogszabályban meghatározott formában – írásban közli a szülővel (gondviselővel). Az iskolába felvett gyermekek osztályba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az intézményvezető dönt.

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó
tankerületi igazgató

Igényfelmérő lap (docx) (pdf)