Menü Bezárás

Tájékoztató elveszett általános iskolai bizonyítványok pótlásával kapcsolatban

A 20/2012 (VIII.31.) 96.§ (1) bekezdése értelmében a tanuló által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján év végi bizonyítványt kell kiállítani.

Ha egy kiállított, vagy kiadott érvényes bizonyítvány elveszett, vagy megsemmisült, a tulajdonosa kérheti annak pótlását. Az elveszett, vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján bizonyítványmásodlat állítható ki, mely az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat. A bizonyítványmásodlat külön jogszabályban meghatározottak szerint illetékköteles, kiállításáért 3000 Ft illetéket kell leróni.

Az 1990. évi XCIII. törvény módosításából adódóan az illetékbélyegek elfogadása és forgalmazása a Magyar Postánál 2024. január 1-ével megszűnt, ezért a bizonyítvány másodlatot kérelmező személynek a közigazgatási hatósági eljárásért a 3000.- Ft általános tételű eljárási illetéket a Magyar Államkincstár által vezetett eljárási illetékbevételi számlára kell megfizetni, mely a következő:

10032000-01012107

FONTOS, hogy a közleményben feltüntetésre kerüljön az ügyfél neve, lakcíme, és „bizonyítvány másolat” elnevezés.

A befizetett, átutalt összegről szóló terhelési értesítő, valamint az igazgatónak címzett kérelem ellenében állíthatja ki az iskola a bizonyítvány másodlatát.
A gyorsabb ügyintézés érdekében a személyes adatokon kívül (név; anyja neve; születési hely és idő; lakcím) a nyolcadik évfolyam elvégzésének idejét, valamint az osztályfőnök nevét érdemes feltüntetni a kérelemben.

Csébi András s.k.
igazgató