Menü Bezárás

Tájékoztató a diákigazolvány igénylésével és elvesztésével kapcsolatban

Az okmányirodákban/kormányablakokban díjmentesen igényelhető a NEK adatlap hivatalos okmányok (személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy egyéb érvényes személyazonosító okmány) alapján. A gyermek fényképe is (12. életév betöltése után az aláírása is) itt készül el az igazolványhoz.

A szülő a NEK adatlapot az iskolatitkárnak leadja, vagy másolatát elektronikusan megküldi. Az iskolatitkár az adategyeztetés után az OKTIG rendszerben elektronikusan megigényli az igazolványt. Az igénylés ingyenes.

Az igazolvány elkészültéig ideiglenes igazolvány kérhető.

Az elkészült igazolványt a gyártó az iskola címére küldi el, aláírás ellenében a titkárságon vehető át.

A diákigazolvány elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését haladéktalanul jelezni kell az iskolatitkárnak. Az igazolvány érvénytelenítése után új igazolvány igényelhető a fent említett NEK adatlap alapján.

A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amely tanévben a tanuló a 16. életévét betölti.

Csébi András s.k.
igazgató